Blogg

Automation for Jira – nå en del av Jira Data Center

Arbeid smartere i Jira

Automation for Jira gir teamene dine mulighet til å automatisere prosesser og arbeidsflyt. Med den logiske grafiske regelbyggeren kan du konfigurere automatiseringsregler for å håndtere de mest komplekse scenarioer uten skript eller behov for koding.

I Atlassian Cloud er Automation for Jira selvfølgelig inkludert, og for Data Center har man kunnet kjøpe funksjonen som en frittstående Atlassian Marketplace-app. Fra og med Jira versjon 9.0 er Automation for Jira inkludert i basisproduktet også for Data Center (gjelder både Jira Service Management og Jira Software).

Automatiser arbeidet med regler

Via det brukervennlige grafiske grensesnittet setter du opp regler som lar deg automatisere og arbeide smartere i Jira, basert på kriterier du kan konfigurere. Kriteriene består av tre deler: triggere, som starter regelen, vilkår, som videreutvikler regelen, og actions, som utfører oppgavene.

Triggere: Hver regel begynner med en trigger. Triggeren aktiveres av en hendelse, for eksempel når en sak blir opprettet i Jira.

Vilkår: Vilkår videreutvikler regelen og lar deg begrense omfanget av den. Regelen kan for eksempel bare gjelde saker av typen bug eller problemer med høy prioritet.

Actions: Et tiltak som skjer etter at triggeren inntreffer og vilkårene er oppfylt. Actions kan utføre mange oppgaver, som å oppdatere en sak med spesifikk informasjon, sende meldinger og opprette underoppgaver.

Eksempel: Når en sak blir opprettet (trigger) og sakens prioritet settes til Kritisk (vilkår), blir det sendt en melding til et av teamene dine (action).

Arbeid smartere i Jira ved hjelp av Automation

Automation for Jira støtter flere tusen bruksmønstre, blant annet synkronisering av verdier mellom overordnede oppgaver og underoppgaver, smart autotildeling av saker, oppdatering av lenkede problemer osv. Det støtter også mer avanserte prosesser som bughåndtering, kommunikasjon mellom separate Jira-instanser og integrering med eksterne verktøy.

Slik skaffer du Automation for Jira

Automation for Jira er integrert i basisproduktet fra og med Jira Data Center 9.0 og er tilgjengelig for alle typer Jira-prosjekter. For å komme i gang går du til Prosjektinnstillinger -> Automation.

Hvis du fortsatt bruker tidligere versjoner av Jira Data Center, er Automation for Jira-appen tilgjengelig kostnadsfritt fra Atlassian Marketplace.

Vi har mange eksempler på at kundene våre har kunnet erstatte komplekse skript med mer administrerbare automasjoner, og at teamene deres har fått mulighet til å opprette nødvendige automasjoner. Kontakt oss gjerne, så forteller vi mer!

Del dette innlegget