Blogg, Case

Jira som støtte for en tryggere fremtid

Jira forenkler kommunikasjon, struktur og oppfølging i Somaya

Somaya stödjour er en ideell organisasjon som støtter kvinner, menn og LHBTQI-personer med utenlandsk bakgrunn som blir utsatt for vold i nære relasjoner og/eller sosial kontroll og æresrelaterte overgrep.

Somaya arbeider for et samfunn der likestilling, likeverd og inkludering er en selvfølge, og vi tilbyr i dag en nasjonal støttetelefon, beskyttet botilbud, et beskyttet aktivitetssenter samt Somaya center, som er vårt åpne aktivitetssenter.

«Vi har 25 års erfaring og kan i dag tilby støtte på rundt 20 språk gjennom våre ansatte og frivillige.» – Somaya

Jira brukes daglig, og dokumentasjon er en viktig del av arbeidet

Somaya stödjour har samarbeidet med Stretch siden 2014, og Jira brukes daglig i virksomheten.

«Dokumentasjon er en viktig del av Somayas arbeid. Det gir oss bedre mulighet til å støtte målgruppen vår og forenkler kommunikasjonen mellom våre ansatte.

I tillegg til dokumentasjon samler vi inn statistikk som vi bruker i forskjellige rapporter og virksomhetsberetninger. Takket være de ulike funksjonene i Jira kan vi hente ut detaljert informasjon og opprette grafer og diagrammer som forenkler tilbakerapporteringen.» – Somaya

Jira har i årenes løp blitt utviklet og forbedret i samarbeid med Stretch

«I årenes løp har vi sammen med ansatte i Stretch utviklet og forbedret verktøyene i Jira, slik at systemet har tilpasset seg virksomhetens utvikling og behov. Stretchs supportteam har vært lydhøre for ønskene våre og virksomhetens behov, og vi får rask tilbakemelding når vi tar kontakt.» – Somaya

Atlassian-produkter som utgjør en forskjell

Å bidra til et enklere samarbeid som i sin tur hjelper mennesker i en vanskelig situasjon, gir arbeidet vårt en ekstra dimensjon. I Stretch har vi tro på alle menneskers evne og vilje til å skape en bedre verden, noe Somaya gjør hver dag ❤

Del dette innlegget