Bamboo

Bamboo – automatiser CI/CD-flyten

Sett fart i prosessen fra idé til levert forretningsverdi til kundene dine. Innovative team idriftsetter ofte, og det krever verktøy som støtter en automatisert releasemodell. Hver nye funksjon eller tjeneste skal kunne leveres tidlig til kundene dine.

CI/CD

Kontinuerlig integrasjon og levering (CI/CD)

Bamboo er et verktøy for kontinuerlig integrasjon og levering (CI/CD). Sett opp en automatisk byggprosess, automatiske tester og releaser i én effektiv flyt. Sammen med Jira, Bitbucket og Confluence gir det en fullt sporbar utviklingsprosess, en felles ALM-plattform.

Bamboo knytter sammen Jira-saker, kildekode, testresultater og leveranser, slik at produktteamet ditt får et felles helhetsbilde.

Automatisert releaseprosess

Continuous Integration & Continuous Delivery

Med kontinuerlig integrasjon (Continuous Integration) oppdages feil umiddelbart. Planene i Bamboo kjøres så snart koden er sjekket inn, og utvikleren får fortløpende, rask tilbakemelding på hvordan kodeendringen påvirker programvaren. Hver endring bygges og verifiseres med tester og andre verifikasjoner for å oppdage feil så fort som mulig. Bamboo hjelper teamet å finne årsaken til skadde bygg. Å finne årsaken til feil så tidlig som mulig er kostnads- og tidseffektivt.

Kontinuerlig levering (Continuous Delivery) skaper forutsetninger for en automatisert releaseprosess. Hver endring bygges og testes automatisk for ulike miljøer. I Bamboo defineres regelverket for idriftsetting til ulike målmiljøer hele veien til produksjon.

Våre Atlassian-konsulenter veileder deg!

Stretch Adderas Atlassian-konsulenter veileder deg ved installasjon, oppgradering og administrasjon av Bamboo. Vi veileder deg i forbindelse med lisenskjøpet, og hjelper deg å vurdere hvor mange remote-agenter du trenger.