Atlassian Jira Service Management i løpet av én uke

Stretch Adderas introduksjonspakke kickstarter din servicedesk i skyen

Teamet vårt leverer på avstand, og du har den første kjørbare versjonen i løpet av få dager. Fysiske møter er ikke nødvendig, men vi møtes gjerne online! Vi tror på en iterativ arbeidsmåte med langsiktige relasjoner. Pakken fra oss inkluderer også support og tilpasning i innkjøringsperioden. Kontakt oss gjerne, så får du vite mer!

Aldri har kommunikasjon, koordinering og kundeservice på avstand vært viktigere enn nå

Kundeportalen er din bedrifts viktigste kontakt med kundene. Det skal være enkelt å få god veiledning og hjelp. Jira Service Management gir supportsaker, hendelser og andre kundehenvendelser oversikt og struktur. En servicedesk håndterer både det eksterne markedet og den interne organisasjonen. Struktur, tjenestenivåavtaler og automatisering frigjør tid, slik at Service Management-agentene dine kan fokusere på kundeopplevelsen.

Kompletter med en kunnskapsbank i Confluence

Med en kunnskapsbank i Confluence får kundene mulighet til selvbetjening i forbindelse med tilbakevendende spørsmål, noe som reduserer antall saker. Portalen er bedriftens ansikt utad, og bidrar til å opprettholde struktur og stabilitet over tid.

Vi kickstarter din servicedesk i skyen!

 

Når stadig flere jobber hjemmefra, kan det bli vanskelig å håndtere løsninger som delt postboks – det kreves mer struktur. Verktøystøtten Jira Service Management gjør arbeidet mer effektivt.

Del dette innlegget

Kontakt oss!